:: SISTEM E-KLINIK PANEL USM BERMULA 1 OGOS

Sistem E-Klinik Panel USM akan mula beroperasi mulai 1 Ogos 2004 yang melibatkan keseluruhan 76 buah klinik yang menjadi panel kepada universiti. Sistem yang baru diperkenalkan mulai Sidang Akademik 2004/05 ini dijangka dapat memudahkan proses pentadbiran klinik panel serta memberi kelebihan kepada klinik berkenaan untuk membuat tuntutan ke USM.√