:: Dasar Sistem Kesihatan Pelajar USM 2004

Pihak Jawatankuasa telah menyediakan satu dasar berkaitan dengan Sistem Kesihatan Pelajar USM 2004. Untuk maklumat lanjut sila rujuk bahagian Capaian Dokumen (Dasar Sistem Kesihatan Pelajar USM 2004).